பேதுரு பதிப்பகம், சென்னை,                  Pethru Publications (Contact No. 99402 80288)

தமிழ்நாடு, இந்தியா                                                              Chennai. Tamilnadu, INDIA                                            View / print - Catalogue


Click below the link to Listen - youtube speeches

1) பெரியாரை-போற்ற வேணுமா?              2) குழலினிது யாழினிது           3) குடும்பத்தில் யார் பயன்மழை - கணவனா? மனைவியா?

4) அகில இந்திய வானொலி - நாடகம் - குயிலி

5) அகில இந்திய வானொலி - நாடகம் - தமிழுக்கு உயிரென்று பேர்

   


1) வள்ளுவத்தின் சீரும் சிறப்பும்

(முதற்பதிப்பு - ஆகஸ்து 2006) 2ஆம் பதிப்பு சனவரி 2022 எதிர்பார்க்கலாம்

ISBN : 978-81-904308-0-7       நூல் விளக்கம்            நூல் பெற

ஆக்கம்: கவிஞர் தஞ்சை ம. பீட்டர்

விலை ரூ.300

1) Valluvathin Seerum Sirappum

ISBN : 978-81-904308-0-7       Know more about THIS BOOK            To Purchase

A book on gramatical structure(Vemba) in Thirukkural. Ever first time a Thirukkural Flag is designed. Gramatical Structure(Venba) of Thirukural explained in Tamil, English, Hindi, Malayalam and Urdu languages


2) வள்ளுவத்தின் உயிரும் உறவும்

(முதற்பதிப்பு ஆண்டு சனவரி 2009)

ISBN: 978-81-904308-1-4       நூல் விளக்கம்            நூல் பெற

ஆக்கம்: கவிஞர் தஞ்சை ம. பீட்டர்

விலை ரூ.300

2) Thirukkural Yuirum Uravum

ISBN : 978-81-904308 -1-4       Know more about THIS BOOK            To Purchase


3) வள்ளுவத்தின் சொல் அடைவு

(பதிப்பு ஆண்டு சனவரி & 2009)

ISBN: 978-81-904308-2-1       நூல் விளக்கம்             நூல் பெற

ஆக்கம்: கவிஞர் தஞ்சை ம. பீட்டர்

விலை ரூ.100

3) Thirukkural Chol Adaivu

ISBN : 978-81-904308-2-1       Know more about THIS BOOK            To Purchase

Dictionary of Thirukural Words


4) கல்வி வள்ளல் பச்சையப்பர் பிள்ளைத்தமிழ்

(முதற்பதிப்பு - ஏப்ரல் 2018)

ISBN : 978-81-904308-4-5       ..       நூல் பெற

நூலாசிரியர்: திருக்குறள் செம்மல் முனைவர் வீ. சேதுராமலிங்கம்

உரையாசிரியர்: முனைவர் ரா. சரவணன்

பதிப்பாசிரியர்: கவிஞர் தஞ்சை ம. பீட்டர்

விலை ரூ.200

4) Kalvi Vallal Patchaiyapper Pillaitamizh

ISBN : 978-81-904308-4-5             To Purchase

Authored by Thirukkural Semmal Dr. V. Sethuramalingam, and narration by Prof. Saravanam, Patchaiyappa College, Chennai


5) தொல்காப்பியர் பிள்ளைத்தமிழ்

முதற்பதிப்பு - நவம்பர் 2018

ISBN: 978-81-904308-5-2       நூல் பெற

நூலாசிரியர்: திருக்குறள் செம்மல் முனைவர் வீ. சேதுராமலிங்கம்

உரையாசிரியர்: கவிஞர் தஞ்சை ம. பீட்டர்

விலை ரூ.200

5) Tholkapiyar Pillaitamizh - Nov 2018

ISBN : 978-81-904308-5-2       To Purchase

Author : Thirukkural Semmal Dr. Sethuramalingam


6) விநாயகர் அகவல் (உரைத்திரட்சி)

(முதற்பதிப்பு - ஆகஸ்து 2008) 2ஆம் பதிப்பு ஆகஸ்து 2013

ISBN: 978-81-904308-3-8      நூல் பெற

ஆக்கம் : ஔவையார்

உரையாசிரியர்: முனைவர் சி.வெ. சுந்தரம்

பதிப்பாசிரியர்: கவிஞர் தஞ்சை ம. பீட்டர்

விலை ரூ.30

6) Vinayagar Agaval (Urai Thiratchi) - 2013

ISBN : 978-81-904308-3-8       To Purchase

Author : Dr. C.V. Sundaram


7) திருவள்ளுவர் பிள்ளைத்தமிழ்

முதற்பதிப்பு - ஏப்ரல் 2019

ISBN: 978-81-904308-6-9      நூல் பெற

நூலாசிரியர்: திருக்குறள் செம்மல் முனைவர் வீ. சேதுராமலிங்கம்

உரையாசிரியர்: கவிஞர் தஞ்சை ம. பீட்டர்

விலை ரூ.200

7) Thiruvalluvar Pillaitamizh - Nov 2018

ISBN : 978-81-904308-6-9       To Purchase

Author : Thirukkural Semmal Dr. Sethuramalingam


8) வள்ளலார் பிள்ளைத்தமிழ்

முதற்பதிப்பு - செப்டம்பர் 2019

ISBN: 978-81-904308-7-6       நூல் பெற

நூலாசிரியர்: திருக்குறள் செம்மல் முனைவர் வீ. சேதுராமலிங்கம்

உரையாசிரியர்: கவிஞர் தஞ்சை ம. பீட்டர்

விலை ரூ.200

8) Vallalar Pillaitamizh - Nov 2018

First Edition - September 2019

ISBN : 978-81-904308-7-6       To Purchase

Author : Thirukkural Semmal Dr. SethuramalingamKavignar Peter's other Works

9) Thirukkural Urai in Tamil and English

Published by : KANNADASAN PATHIPAGAM

ISBN : 978-81-8402-683-2       Know more about THIS BOOK       நூல் பெற       To Purchase

It is a compilation work done by Kavignar Thanjai M.Peter which contains Thirukuralar Munusamy Urai and G.U.Pope Urai, and to special mention - Bibliographical words of Thirukkural elucidation of G.U.Pope

Price : Rs. 300/=


BOOKS OF Mr. M.K. Santhanam

10) சிந்தனை அடிமையின் தினச் சிதறல்கள் - பகுதி 1

(முதற்பதிப்பு - ஆகஸ்து 2020)

ISBN : 978-81-904308-8-3       நூல் விளக்கம் 8            நூல் பெற

ஆசிரியர்: மு. கி. சந்தானம்

பதிப்பாசிரியர்: கவிஞர் தஞ்சை ம. பீட்டர்

விலை ரூ.200

10) Chinthanai Adimayin Dhina Chitharalgal - Part 1 (Tamil Language)

ISBN : 978-81-904308-8-3       Know more about THIS BOOK            To Purchase


11) சிந்தனை அடிமையின் தினச் சிதறல்கள் - பகுதி 2

(முதற்பதிப்பு - நவம்பர் 2020)

ISBN : 978-81-904308-9-0       நூல் விளக்கம் 8            நூல் பெற

ஆசிரியர்: மு. கி. சந்தானம்

பதிப்பாசிரியர்: கவிஞர் தஞ்சை ம. பீட்டர்

விலை ரூ.100

11) Chinthanai Adimayin Dhina Chitharalgal - Part 2 (Tamil Language)

ISBN : 978-81-904308-9-0       Know more about THIS BOOK            To Purchase


12) சிந்தனை அடிமையின் தினச் சிதறல்கள் - பகுதி 3

(முதற்பதிப்பு - September 2021)

ISBN : 978-81-954321-0-3       நூல் விளக்கம் 8            நூல் பெற

ஆசிரியர்: மு. கி. சந்தானம்

பதிப்பாசிரியர்: கவிஞர் தஞ்சை ம. பீட்டர்

விலை ரூ.100

12) Chinthanai Adimayin Dhina Chitharalgal Part 3 (Tamil Language)

ISBN :978-81-954321-0-3       Know more about THIS BOOK            To Purchase


13) சிந்தனை அடிமையின் தினச் சிதறல்கள் - பகுதி 4

(முதற்பதிப்பு - September 2021)

ISBN : 978-81-954321-1-0       நூல் விளக்கம் 8            நூல் பெற

ஆசிரியர்: மு. கி. சந்தானம்

பதிப்பாசிரியர்: கவிஞர் தஞ்சை ம. பீட்டர்

விலை ரூ.100

13) Chinthanai Adimayin Dhina Chitharalgal Part 4 (Tamil Language)

ISBN : 978-81-954321-1-0       Know more about THIS BOOK            To Purchase


14) பிள்ளையார்பட்டிப் பிள்ளைத்தமிழ்

முதற்பதிப்பு - July 2022

ISBN: 978-81-954321-2-7       நூல் பெற

நூலாசிரியர்: திருக்குறள் செம்மல் முனைவர் வீ. சேதுராமலிங்கம்

உரையாசிரியர்: கவிஞர் தஞ்சை ம. பீட்டர்

விலை ரூ.100

8) Pillaiyarpatti Pillaitamizh

First Edition - July 2022

ISBN : 978-81-954321-2-7       To Purchase

Author : Thirukkural Semmal Dr. Sethuramalingam


Books Available at: Higgimbothams, Mount Road, Chennai

And At

Pethru Publications, Sri Chakra Flats, East Vanniar Street, K.K. Nagar West, Chennai - 78. (Contact No. 99402 80288) (Please check the availablity of books )


11) Some speeches of Kavignar Thanjai M. Peter delivered At AIR, Chennai (Numbered as S1, S2, S3, S4 & S5- Drama 2

12) Profile of Kavignar Thanjai M. Peter -- கவிஞர் தஞ்சை ம. பீட்டரின் வாழ்க்கைக் குறிப்பு

13) அறிஞர்கள் பார்வையில் கவிஞர் தஞ்சை ம. பீட்டர்

14) அறிஞர்களுடன் கவிஞர் தஞ்சை ம. பீட்டரின் படங்கள்

15) அகில இந்திய வானொலியில் கவிஞர் தஞ்சை ம. பீட்டரின் - நாடகம் - குயிலி

Updated as on 09.08.2022